บริษัท เทคโนเวย์ จำกัด

22/2 ถนนรามอินทรา ซอย 8 แยก 6 แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ 10220

โทรศัพท์ 09718122  แฟกซ์ 09718561 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105551133060